Download

Preuzimanje kataloga i brošura

.

Na ovom dijelu naše web stranice možete pronaći sve najnovije materijale koji će Vam pomoći u prodaji i predstavljanju naših proizvoda. Također tu su i naši katalozi i letci u online verziji za sve one koji traže više informacija o proizvodima marke Norskal. Ukoliko ste jedan od naših partnera, a ne možete naći dokumente na vašem jeziku, te smatrate da su Vam neophodni za rad, kontaktirajte nas kako bismo izradili dodatne materijale za Vas.

Letak

Preuzmite službeni letak na kojem se nalaze samo najosnovnije informacije o Norskal proizvodima.

Katalog

Preuzmite služebni Norskal katalog u kojem se nalaze sve potrebne informacije i detaljni opisi proizvoda.

Formulari

Preuzmite naše službene formulare za upisivanje pozicije rupa kod nepoznatih ili novih plugova. Oni skraćuju vaše vrijeme potrebno da napravite skicu i vrijeme da naši inženjeri pripreme vaše skice za proizvodnju.

.

Posteri

Službeni posteri mogu se koristiti u raznim prilikama, mogu se printati i objavljivati online radi kreiranja zanimljivog prodajnog sadržaja.

Fotografije

Službene Norskal fotografije proizvoda možete preuzeti zajedno kao paket.

Koferi

Ovdje možete pogledati kako izgledaju Norskal koferi s uzorcima koje možete naručiti kao prezentacijski materijal.